10 October 2004

Harry accused of cheating in A-levels

Prince Harry was never blessed with brains, but fortunately these aren't necessary as a member of the Royal Family. Even if a job can't be secured from a well-heeled family friend there is always the option of military service, after greasing a few palms, and awarding a few medals to the right people.

Most recruits to Sandhurst are graduates, but occasionally recruits are admitted with lower qualifications, especially if their surname is Windsor. In Harry's case, he was admitted with just a grade B in art, and a grade D in geography - the worst results of anyone in his year at school.

Unfortunately however, Harry wasn't even bright enough to manage Art. One of his former teachers at Eton claims she was asked by a senior master at the school to help Harry complete his coursework.

If found to have cheated Harry could face expulsion from the Army. Fortunately the Windsors are quite adept at manipulating the results of investigations. Expect to see this one buried, like the rest, and a collection of chinless wonder military types to crop up on TV saying what a top officer he is.

More information
BBC News - Royal Family denies Harry cheated

1 comment:

  1. Bạn đã lên kế hoạch setup lại cho công ty mình văn phòng làm việc, bạn đã lụa chọn hướng phong thủy bàn làm việc cho văn phòng giúp tạo điều kiện làm việc cho nhân viên. Mục đích khác hơn là sự may mắn trong phong thủy
    Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như chậu cây để bàn làm việc nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về xem hướng bàn làm việc theo tuổi để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!

    ReplyDelete